Animák

První příměstský tábor

Léto 2017

Rodinné centrum Pampeliška získalo pro období 1. 8. 2017 až 31. 7. 2020 finanční prostředky z ESF na pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu rodiče a pečující osoby o děti do 15 let. Cílem projektu je prostřednictvím zajištění péče o děti v příměstských táborech v době školních prázdnin přispět ke slaďování pracovního a rodinného života, předcházet sociálnímu vyloučení osob a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Hlavní aktivitou projektu je realizace série příměstských táborů s různou tématikou a odpovídajícím programem.

O letošních prázdninách byl realizován první tábor z této série, a to ANIMÁK. Program tábora byl zaměřen na animovanou tvorbu, děti v průběhu tábora vymyslely a vyrobily vlastní animovaný film.

Vzniklo tak několik originálních a obdivuhodných krátkých animovaných spotů a kluci natočili krátké adrenalinové video, ve kterém předvedli své „parkour“ kousky. Všechna dílka začínajících filmařů byla promítnuta veřejnosti v letním kině na starém kluzišti. Závěrečné projekce byly spojeny se slavnostní show a předáváním filmových cen malým tvůrcům. Všichni si s radostí posledního večera užili a společně se nám podařilo vytvořit atmosféru skutečného filmového festivalu.

Většina aktivit tohoto tábora probíhala venku (na starém kluzišti). Malá část programu byla situována do salonku kulturního domu. Děti měly po celou dobu tábora samozřejmě zajištěno také stravování a pitný režim. Partnerem projektu byl(a po celou dobu trvání bude)Kulturní Gang Březnice,z.s.

Tábor naplnil své cíle beze zbytku. Kromě spokojených rodičů, kteří se mohli i v době školních prázdnin naplno věnovat pracovním povinnostem bez zbytečných starostí o své děti, byly výsledkem také spokojené děti, které na táboře navázaly nová přátelství, užily si pobyt venku, osvojily si nové dovednosti, ale hlavně si vyzkoušely zajímavé věci a techniky, které se pro ně mohou stát impulsem k dalším vlastním kreativním počinům. Asi nejlépe to vystihuje popis jedné z účastnic tábora, který otiskujeme.

Tábory s různou tematikou budeme pořádat i v dalších letech. Pro více informací můžete kontaktovat přímo manažera projektu – Dášu Nesvedovou, tel. 606 115 251. Informace lze nalézt také na webových stránkách partnera projektu Kulturního Gangu Březnice.

Jak se líbil Animák dětem?

Přečíst si můžete třeba dopis od Adiny Kazdové, která se příměstského tábora zúčastnila se svou sestrou.