RODINNÉ CENTRUM PAMPELIŠKA BŘEZNICE

Nezisková organizace založená matkami v roce 2000

CÍL PAMPELIŠKY

Pampeliška dlouhodobě podporuje život rodin ve městě Březnice a okolí. Herna nabízí neformální prostředí a vstřícný přístup k rodičům i dětem. Umožňuje rozvíjet se v jiném než domácím prostředí, účastnit se nabízených aktivit a navázat nové vztahy.

PODPORA RODIN

V případě rodinných problémů jsou pracovníci rodinného centra schopni odkázat na pomáhající organizace. Pampeliška připravuje pestrý program v oblasti podpory hodnot rodiny, zdraví a ochrany životního prostředí. 

PROGRAMY CENTRA

V herně probíhají pravidelné i nepravidelné výtvarné dílny, filmový klub, přednášky na různá témata atd. Hojně navštěvované jsou mimořádné akce RC Pampeliška – narozeniny RC, dětský den, lampionový průvod a podobně.

PRÁVNÍ PORADNA

V rámci projektu MPSV nabízí Pampeliška možnost bezplatných konzultací v oblasti pracovního a rodinného práva formou e-mailové poradny.

JAZYKOVÉ KURZY

V rámci pravidelného programu nabízí rodinné centrum jazykové kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny zdarma.

CO PAMPELIŠKA JEŠTĚ DĚLÁ?

Rodinné centrum Pampeliška nabízí také věci k zapůjčení, pravidelné cvičení, každoroční jarní a podzimní burzu oblečení a použitých věcí, knihovnu. Služby jsou nabízeny všem bez rozdílů na jejich sociální zázemí, vzdělání, původ a náboženské vyznání.

Od roku 2002 je RC Pampeliška členem Sítě mateřských center v ČR – www.materska-centra.cz.

NĚKOLIK ČÍSEL K ČINNOSTI PAMPELIŠKY

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT DO CENTRA NEBO NA NĚKTEROU Z NAŠICH AKCÍ

NÁVŠTĚVNOST DĚTÍ V ROCE 2014
NÁVŠTĚVNOST DOSPĚLÝCH V ROCE 2014
ÚČASTNÍKŮ BALÓNKOVÉHO MAŠKARNÍHO REJE
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY  OD DÁRCŮ V ROCE 2014