Vstupné do herny

 Pampeliška Březnice —

40 Kč

Návštěvník

20 Kč

Člen

Vstupné do herny je jednorázové bez ohledu na dobu strávenou v herně a platí pro celou rodinu. Např. přijde-li maminka s tatínkem a 2 děti, cena bude pouze 20,- v případě zaplaceného členství nebo 40,- pro ostatní návštěvníky (nečleny).

Herna je otevřena každý den: 09:00 – 12:00

Roční členský příspěvek činí  400,-/ 1 rodina. Lze platit také čtvrtletně nebo pololetně.