Příměstské tábory – ročníky 2017 – 2018

Příměstské tábory pro děti do 15-ti let pořádá rodinné centrum Pampeliška ve spolupráci s Kutlurním gangem Březnice již od roku 2017. Přehled proběhlých ročníků naleznete níže. 

 


Příměstský tábor – podzim 2018

Podzimní příměstský tábor v Březnici

29. - 30. 10. 2018

Máte již vyčerpanou dovolenou a nemůžete zůstat s dětmi v době podzimních prázdnin? Nabízíme 2 dny sportovních aktivit, pohybových her, pobyt venku a zábavu na toto období pro děti ve věku od 6 do 10 let pod vedením Jana Liebnera a Libora Flíčka.

Cena: 300,- Kč pro rodiče splňující podmínky dotace

Stravování a pitný režim zajištěn.

Děti budou v průběhu tábora využívat hernu Rodinného centra Pampeliška, přilehlou zahradu, ale také místní tělocvičny, skatepark či ostatní sportoviště a místa ve městě i přilehlém okolí.

Bližší informace – koordinátorka projektu: Dáša Nesvedová, tel. 606115251, dasanesvedova@seznam.cz nebo vedoucí tábora Jan Liebner, tel. 731 604 325

 

 

Divadelní tábor

Letní divadelní dílna

23. 7. – 27. 7. 2018

Během týdne děti zažijí pravou divadelní atmosféru, připraví a nacvičí divadelní hru, kterou předvedou veřejnosti.

Koordinátor, bližší informace: Divadlo Kapsa Andělská Hora, Šárka Klečková, telefon 603 164 653.

 

 

Dobrodružný tábor

Škola šermu

06. 08. – 10. 08. 2018

Bojuj za čest a slávu jako pravý rytíř. Objevuj tajemství, zachraňuj bezbranné a vstup do legend!

Škola šermu je dobrodružný příměstský tábor pro kluky i holky. Účastníci se přirozenou a zábavnou cestou dozví o české historii nejen skrze dobové kostýmy, mnoho rekvizit i zbraní, ale hlavně příběhem, kterým prochází. K tomu si také vyzkouší tradiční řemesla, budou malovat erby a dělat mnoho dalších rukodělných aktivit – vše v autentické historické atmosféře.

Koordinátor, bližší informace: Michaela Bendová, telefon 605 785 381 – vše o táboře (včetně ceny a přihlášek) najdete na adrese taborskolasermu.cz

 

 

Kreativní a pohybový tábor

Cirkus UMÍŠTO

13. 08. – 17. 08. 2018

5 dní plných legrace, tvoření, hraní a pohybové aktivity na téma CIRKUS. CIRKUS je smích, úžas, překvapení, akrobatické kousky .. a to všechno s dětmi zažijeme a vyzkoušíme.

Žonglování – workshopy s Lucií Bolinovou (Fireshow Labolo), v nichž si děti vyrobí žonglovací pomůcky a naučí se základní žonglovací triky.

Masky a varietní loutky – workshopy s Divadlem ToTeM (Tomáše a Terezy Machkových), v nichž si děti vyrobí masky nebo loutky a osvojí si základy práce s nimi v rámci přípravy jednotlivých cirkusových čísel.

Parkour a základy akrobacie – worskhop s Jakubem Dohnalem, parkour a freerun specialistou, průkopníkem těchto disciplín v ČR,

Pohybové tematické hry, příprava představení, koupání v přilehlém koupališti a další dle momentálních nápadů a nálady. Většina aktivit bude probíhat venku (v areálu starého kluziště a okolí)

Cena: 750,- Kč pro rodiče splňující podmínky dotace

Koordinátor, bližší informace: Dáša Nesvedová (dasa.nesvedova@seznam.cz, 606 115 251, www.kgbbreznice.cz)

 

 

Animák

První příměstský tábor

Léto 2017

Rodinné centrum Pampeliška získalo pro období 1. 8. 2017 až 31. 7. 2020 finanční prostředky z ESF na pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu rodiče a pečující osoby o děti do 15 let. Cílem projektu je prostřednictvím zajištění péče o děti v příměstských táborech v době školních prázdnin přispět ke slaďování pracovního a rodinného života, předcházet sociálnímu vyloučení osob a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Hlavní aktivitou projektu je realizace série příměstských táborů s různou tématikou a odpovídajícím programem.

O letošních prázdninách byl realizován první tábor z této série, a to ANIMÁK. Program tábora byl zaměřen na animovanou tvorbu, děti v průběhu tábora vymyslely a vyrobily vlastní animovaný film.

Vzniklo tak několik originálních a obdivuhodných krátkých animovaných spotů a kluci natočili krátké adrenalinové video, ve kterém předvedli své „parkour“ kousky. Všechna dílka začínajících filmařů byla promítnuta veřejnosti v letním kině na starém kluzišti. Závěrečné projekce byly spojeny se slavnostní show a předáváním filmových cen malým tvůrcům. Všichni si s radostí posledního večera užili a společně se nám podařilo vytvořit atmosféru skutečného filmového festivalu.

Většina aktivit tohoto tábora probíhala venku (na starém kluzišti). Malá část programu byla situována do salonku kulturního domu. Děti měly po celou dobu tábora samozřejmě zajištěno také stravování a pitný režim. Partnerem projektu byl(a po celou dobu trvání bude)Kulturní Gang Březnice,z.s.

Tábor naplnil své cíle beze zbytku. Kromě spokojených rodičů, kteří se mohli i v době školních prázdnin naplno věnovat pracovním povinnostem bez zbytečných starostí o své děti, byly výsledkem také spokojené děti, které na táboře navázaly nová přátelství, užily si pobyt venku, osvojily si nové dovednosti, ale hlavně si vyzkoušely zajímavé věci a techniky, které se pro ně mohou stát impulsem k dalším vlastním kreativním počinům. Asi nejlépe to vystihuje popis jedné z účastnic tábora, který otiskujeme.

Tábory s různou tematikou budeme pořádat i v dalších letech. Pro více informací můžete kontaktovat přímo manažera projektu – Dášu Nesvedovou, tel. 606 115 251. Informace lze nalézt také na webových stránkách partnera projektu Kulturního Gangu Březnice.

Jak se líbil Animák dětem?

Přečíst si můžete třeba dopis od Adiny Kazdové, která se příměstského tábora zúčastnila se svou sestrou.