Příměstské tábory – přihlášky 2018

Přihlášku pošlete e-mailem nebo se u nás zastavte

info@rcpampeliska.cz

Pro přihlášení do jednotlivých příměstských táborů si stáhněte příslušnou přihlášku. Po vyplnění informací o dítěti a rodičích, prosím, zašlete přihlášku e-mailem Pampelišce, nebo se u nás můžete zastavit a přihlášku přinést vytištěnou.

 

Přihláška na Podzimní příměstský tábor v Březnici – 29. – 30.10.2018

Stáhnout soubor

Přihláška na Divadelní tábor – 23.-27.7.2018 – Divadelní dílna

Stáhnout soubor

Přihláška na Dobrodružný tábor – 6.-10.8.2018 – Škola šermu

Stáhnout soubor

Přihláška na Kreativní a pohybový tábor – 13.-17.8.2018 – Cirkus UMÍŠTO

Stáhnout soubor

 

Vyplněním přihlášky souhlasíte s uchováním a případným zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007270, ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas udělujete jako podpořená osoba na dobu zapojení v projektu (tedy po dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli). Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů.

Dotaci pro realizaci příměstských táborů je získána prostřednictvím MAS PODBRDSKO.