Příměstský tábor – podzim 2019

Máte již vyčerpanou dovolenou a nemůžete zůstat s dětmi v době podzimních prázdnin? Nabízíme 2 dny sportovních aktivit, pohybových her, pobyt venku a zábavu na toto období pro děti ve věku od 6 do 10 let pod vedením Jana Liebnera a Libora Flíčka.

Podzimní příměstský tábor v Březnici

29. - 30. 10. 2019

Cena: 300,- Kč pro rodiče splňující podmínky dotace – viz níže.

Stravování a pitný režim zajištěn.

Děti budou v průběhu tábora využívat hernu Rodinného centra Pampeliška, přilehlou zahradu, ale také místní tělocvičny, skatepark či ostatní sportoviště a místa ve městě i přilehlém okolí.

NEVÁHEJTE S PŘIHLÁŠENÍM, POČET MÍST OMEZEN – přihlášky nejpozději do 18. 10. 2019.

Bližší informace a přihlášky koordinátorka projektu: Dáša Nesvedová, tel. 606 115 251, dasanesvedova@seznam.cz nebo vedoucí tábora Jan Liebner, tel. 731 604 325

Realizátor projektu: Rodinné centrum Pampeliška, Březnice – www.rcpampeliska.cz, e-mail: info@rcpampeliska.cz

 

 

 

Díky dotaci je možné v každém turnusu poskytnout určitý (max. 15) počet míst za zvýhodněnou cenu. Rodiče, kteří chtějí této možnosti využít, musí splnit podmínky dotačního programu a mít vazbu na trh práce v zájmové území MAS Podbrdsko, což doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo z úřadu práce o vedení v evidenci, či potvrzením o studiu, nebo probíhající rekvalifikaci. Podnikatelé doloží výpis z ČSSZ o platbách sociálního pojištění. Týká se obou rodičů.

 

Dotaci pro realizaci příměstských táborů je získána prostřednictvím MAS PODBRDSKO.