Půjčovna

 Pampeliška Březnice —

Veškeré věci k zapůjčení byly pořízeny z příspěvku Nadačního fondu Bozeň Březnice. Půjčovna RC Pampeliška Březnice nabízí věci, které si ne všichni mohou nebo chtějí pořídit, ale mohou jim v určité fázi života dobře posloužit. V RC je možno si je za daných podmínek a drobných poplatků na určitou dobu zapůjčit. Uvedené věci si může zapůjčit kterákoliv rodina, nemusí navštěvovat RC ani být jeho členem.

Bližší nformace a rezervace na tel: 326 531 177 nebo v herně rodinného centra.

Krosnička na záda na nošení dětí (vratná záloha ve výši 1.000,- Kč )
poplatek za půjčení:
člen RC   20,- Kč/den
nečlen RC 40,- Kč/den

Vozík pro přepravu dětí za kolo Croozer 2v1 (možné použít pro přepravu 2 dětí, dále jako kočárek do terénu i města) – vratná záloha ve výši  3.000,- Kč
poplatek za půjčení:
člen RC   80,-Kč/den
nečlen RC 100,-Kč/den
ve druhém a dalším týdnu výpůjčky poloviční denní sazba

Cestovní postýlka (vratná záloha ve výši 500,- Kč)
poplatek za půjčení:
člen RC   20,- Kč/den
nečlen RC 40,- Kč/den

Kyblík na koupání dětí (vratná záloha 300,- Kč)
poplatek za půjčení:
člen RC   10,- Kč/den, 100 Kč/měsíc
nečlen RC 20,- Kč/den, 200 Kč/měsíc

Šátek na nošení dětí (vratná záloha 500,- Kč)
poplatek za půjčení:
člen RC   20,- Kč/den, 300,- kč/měsíc
nečlen RC 40,- Kč/den, 500,- kč/měsíc