Příměstské tábory – turnusy léto 2018

Příměstské tábory pro děti do 15-ti let pořádá Pampeliška ve spolupráci s Kutlurním gangem Březnice. Letos můžete své děti přihlásit na celkem tři tábory – Divadelní (Letní divadelní dílna), Dobrodružný (Škola šermu s Rosenthalci) nebo Kreativní a pohybový (cirkus UMÍŠTO).

 

Divadelní tábor

Letní divadelní dílna

23.7. – 27.7.2018

Během týdne děti zažijí pravou divadelní atmosféru, připraví a nacvičí divadelní hru, kterou předvedou veřejnosti.

Koordinátor, bližší informace: Divadlo Kapsa Andělská Hora, Šárka Klečková, telefon 603 164 653.

 

Dobrodružný tábor

Škola šermu

06.08. – 10.08.2018

Bojuj za čest a slávu jako pravý rytíř. Objevuj tajemství, zachraňuj bezbranné a vstup do legend!

Škola šermu je dobrodružný příměstský tábor pro kluky i holky. Účastníci se přirozenou a zábavnou cestou dozví o české historii nejen skrze dobové kostýmy, mnoho rekvizit i zbraní, ale hlavně příběhem, kterým prochází. K tomu si také vyzkouší tradiční řemesla, budou malovat erby a dělat mnoho dalších rukodělných aktivit – vše v autentické historické atmosféře.

Koordinátor, bližší informace: Michaela Bendová, telefon 605 785 381 – vše o táboře (včetně ceny a přihlášek) najdete na adrese taborskolasermu.cz

 

Kreativní a pohybový tábor

Cirkus UMÍŠTO

13.08. – 17.08.2018

5 dní plných legrace, tvoření, hraní a pohybové aktivity na téma CIRKUS. CIRKUS je smích, úžas, překvapení, akrobatické kousky .. a to všechno s dětmi zažijeme a vyzkoušíme.

Žonglování – workshopy s Lucií Bolinovou (Fireshow Labolo), v nichž si děti vyrobí žonglovací pomůcky a naučí se základní žonglovací triky.

Masky a varietní loutky – workshopy s Divadlem ToTeM (Tomáše a Terezy Machkových), v nichž si děti vyrobí masky nebo loutky a osvojí si základy práce s nimi v rámci přípravy jednotlivých cirkusových čísel.

Parkour a základy akrobacie – worskhop s Jakubem Dohnalem, parkour a freerun specialistou, průkopníkem těchto disciplín v ČR,

Pohybové tematické hry, příprava představení, koupání v přilehlém koupališti a další dle momentálních nápadů a nálady. Většina aktivit bude probíhat venku (v areálu starého kluziště a okolí)

Cena: 750,- Kč pro rodiče splňující podmínky dotace

Koordinátor, bližší informace: Dáša Nesvedová (dasa.nesvedova@seznam.cz, 606 115 251, www.kgbbreznice.cz)

 

 

 

Díky dotaci je možné v každém turnusu poskytnout určitý (max. 15) počet míst za zvýhodněnou cenu. Rodiče, kteří chtějí této možnosti využít, musí splnit podmínky dotačního programu a mít vazbu na trh práce v zájmové území MAS Podbrdsko, což doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo z úřadu práce o vedení v evidenci, či potvrzením o studiu, nebo probíhající rekvalifikaci. Podnikatelé doloží výpis z ČSSZ o platbách sociálního pojištění. Týká se obou rodičů.

 

Dotaci pro realizaci příměstských táborů je získána prostřednictvím MAS PODBRDSKO.